Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 

 1. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (sekcja F 41.10.Z),
 2. Roboty związane z budową dróg i autostrad (sekcja F 42.11.Z),
 3. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (sekcja F 42.12.Z), 
 4. Roboty związane z budową mostów i tuneli (sekcja F 42.13.Z), 
 5. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (sekcja F 42.21.Z), 
 6. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (sekcja F 42.22.Z),
 7. Rroboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (sekcja F 42.91.Z),
 8. Rroboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (sekcja F 42.99.Z), 
 9. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (sekcja L 68.10.Z),
 10. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (sekcja L 68.20.Z),
 11. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (sekcja L 68.31.Z),
 12. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (sekcja L 68.32.Z),
 13. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (sekcja N 81.10.Z),
 14. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (sekcja M 71.12.Z),
 15. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (sekcja M 74.90.Z),
 16. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (sekcja N 82.30.Z),
 17. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (sekcja J 63.99.Z),
 18. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (sekcja M 69.20.Z),
 19. Działalność usługowa związana z leśnictwem (sekcja A 02.40.Z),
 20. Sstosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (sekcja M 70.21.Z),
 21. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (sekcja M 70.22.Z),
 22. Działalność wspomagająca edukację (sekcja P 85.60.Z),
 23. Działalność holdingów finansowych (sekcja K 64.20.Z),
 24. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (sekcja M 70.10.Z),
 25. Badanie rynku i opinii publicznej (sekcja M 73.20.Z),
 26. Działalność agencji reklamowych (sekcja M 73.11.Z),
 27. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radiu i telewizji (sekcja M 73.12.A),
 28. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (sekcja M 73.12.B),
 29. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (sekcja M 73.12.C),
 30. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (sekcja M 73.12.D),
 31. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (sekcja N 78.10.Z),
 32. Działalność agencji pracy tymczasowej (sekcja N 78.20.Z),
 33. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (sekcja N 78.30.Z),
 34. Produkcja artykułów piśmiennych (sekcja C 17.23.Z),
 35. Pozostałe drukowanie (sekcja C 18.12.Z),
 36. Pozostała działalność wydawnicza (sekcja J 58.19. Z),
 37. Introligatorstwo i podobne usługi (sekcja C 18.14.Z),
 38. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (sekcja G 46.12.Z),
 39. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (sekcja G 46.13.Z),
 40. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (sekcja G 46.14.Z),
 41. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (sekcja G 46.15.Z),
 42. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (sekcja G 46.16.Z),
 43. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (sekcja G 46.17.Z),
 44. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (sekcja G 46.18.Z),
 45. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (sekcja G 46.19.Z),
 46. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (sekcja G 47.19.Z),
 47. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (sekcja E 37.00.Z),
 48. Badania i analizy związane z jakością żywności (sekcja M 71.20.A),
 49. Pozostałe badania i analizy techniczne (sekcja M 71.20.B),
 50. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (sekcja G 46.73.Z),
 51. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (sekcja H 52.24.C),
 52. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (sekcja H 52.10.A),
 53. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (sekcja H 52.10.B),
 54. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (sekcja K 64.19.Z),
 55. Pozostałe formy udzielania kredytów (sekcja K 64.92.Z),
 56. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (sekcja K 64.99.Z),
 57. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (sekcja K 64.30.Z),
 58. Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (sekcja K 66.12.Z),
 59. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (sekcja K 66.19.Z),
 60. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (sekcja N 77.11.Z),
 61. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (sekcja N 77.12.Z),
 62. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (sekcja N 77.39.Z),
 63. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (sekcja N 77.32.Z),
 64. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (sekcja N 77.33.Z),
 65. Lleasing finansowy (sekcja K 64.91.Z),
 66. Technika (sekcja P 85.32.A),
 67. Zasadnicze szkoły zawodowe ( P 85.32.B),
 68. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych ( sekcja P 85.51.Z),
 69. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (sekcja P 85.52.Z),
 70. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (sekcja P 85.59.B),
 71. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (sekcja S 96.09.Z),
 72. Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (sekcja A 01.29.Z),
 73. Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (sekcja A 02.10.Z),
 74. Pozyskiwanie drewna (sekcja A 02.20.Z),
 75. Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna (sekcja A 02.30.Z),
 76. Produkcja wyrobów tartacznych (sekcja A 16.10.Z),
 77. Działalność związana z oprogramowaniem (sekcja J 62.01.Z),
 78. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (sekcja J.62.02.Z),
 79. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (sekcja J.62.03.Z),
 80. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych (sekcja J.62.09.Z),
 81. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (sekcja J.63.11.Z),
 82. Działalność portali internetowych (sekcja J.63.12.Z),
 83. Działalność agencji informacyjnych (sekcja J.63.91.Z),
 84. Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (sekcja B.08.11.Z),
 85. Wydobywanie żwiru i pasku; wydobywanie gliny i kaolinu (sekcja B.08.12.Z),
 86. Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (sekcja B.08.99.Z),
 87. Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (sekcja B.09.90.Z).

dokument opublikował: Bronisław Anfolecki (2016.02.16 6:37)
informację wytworzył: Bronisław Anfolecki, 2007.06.21
ostatnia modyfikacja dokumentu: Bronisław Anfolecki (2016.02.29 2:36)< powrót

Udostępnij artykuł

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.